HIP-project: De Inca’s

 

Verrijkingsproject voor hoogbegaafde leerlingen in een plusklas of op een Leonardo-school.

Wat is het Project

Dit project is geschreven als klassenproject. De Inca’s haalden hun succes met samenwerken. De focus van dit project ligt daarom dan ook meer op het samenwerken van de kinderen. Het project “ de Inca’s” is uitgewerkt in 11 verschillende onderdelen, voor er een eindpresentatie komt. Elk onderdeel heeft een aantal lessen, waar een keuze uit gemaakt kan worden, afhankelijk van de periode die beschikbaar is voor het project.

Er komen diverse schoolse vaardigheden aan bod, zoals o.a.:

  •  rekenen
  •  taal
  •  topografie
  •  geschiedenis
  •  handvaardigheid
  •  onderzoeken
  •  presentatie
  •  ondernemen

 De doelstelling

Dit project heeft niet een vastgesteld doel. Het bevat geen leerlijn, zoals de vaste methodes, die door school gebruikt worden.Dit project probeert de interesse van de leerling te vergroten en aan de hand van een thema stof in te oefenen op een andere wijze. Dit project probeert ook om de kinderen nieuwsgierig te maken naar andere culturen.

Werkwijze van het project

De werkwijze is flexibel toe te passen in je eigen klas. De lessen zijn verdeeld in klassikale lessen en zelfstandige lessen. Elke les bevat meerdere differentiatie mogelijkheden, waardoor per onderwerp de leerlingen op hun eigen niveau kunnen werken. Daarnaast heeft de leerkracht de vrijheid om een eigen invulling te geven aan de opdrachten. Zo kan dieper ingegaan worden op de onderwerpen, als daar vraag naar is.

Voor de leerling is er bij elke les een voorblad met een lesuitleg. Dit maakt inzichtelijk wat er van de leerling verwacht wordt en ook wat de aanvangskennis moet zijn. Er is veel informatie gegeven, maar het is altijd mogelijk om dit aan te vullen met boeken en internet.

Voor alle opdrachten zijn de antwoordbladen in de map aanwezig.

Evaluatie

Ook dit project heeft recht op een beoordeling. Dit is best lastig, omdat het over een langere periode gaat en omdat er diverse onderdelen aan bod komen. Er is gekozen voor een evaluatieformulier, dat de leerkracht en leerling na elk lesonderwerp invullen. Zo wordt het leerproces inzichtelijk gemaakt. Dus niet beoordelen op het eindresultaat, maar wel op de ontwikkeling naar het eindresultaat.

Het eindproject

Nadat alle onderdelen doorlopen zijn, zijn de kinderen klaar voor het eindproject. Het eindproject geeft een duidelijk beeld van wat er is ontstaan gedurende het project. Tijdens het eindproject staan samenwerken, leren ondernemen, plannen en structureren centraal. Hier heeft de leerkracht vooral een coachende rol. Het is een soort presentatie, die de kinderen geven, waar anderen voor uitgenodigd kunnen worden.

DE INCA’s – Bestelformulier