HIP-project: China

Wat is het project

Dit project is geschreven als klassenproject. Dit houdt in, dat de gehele klas samenwerkt om dit project tot een succes te maken.
Het onderwerp China is uitgewerkt in 16 verschillende onderdelen. Elk onderdeel heeft een aantal lessen, waar een keuze uit gemaakt kan worden, afhankelijk van de periode die beschikbaar is voor het project.
Er komen diverse schoolse vaardigheden aan bod, zoals o.a.:

  •  rekenen
  •  taal
  •  topografie
  •  geschiedenis
  •  handvaardigheid
  •  presentatie
  •  ondernemen

De doelstelling

Dit project heeft niet een vastgesteld doel. Het bevat geen leerlijn, zoals de vaste methodes, die door school gebruikt worden.

Dit project probeert de interesse van de leerling te vergroten en aan de hand van een thema oefenstof in te oefenen op een andere wijze. Dit project probeert ook de kinderen nieuwsgierig te maken naar wat er nog meer te leren valt in het onderwijs.

Werkwijze van het HIP-project

De werkwijze is flexibel toe te passen in je eigen klas. De lessen zijn verdeeld in klassikale lessen en zelfstandige lessen.

De opdrachten zijn onderverdeeld in * , ** en *** . Het aantal sterren geeft de moeilijkheidsgraad aan. Zo kan de leerkracht per kind kijken op welk niveau het de opdracht aankan en is het makkelijker om te differentiëren. En kan groep 3 t/m groep 8 aan dezelfde opdracht werken, maar wel met aangepaste eisen.

Daarnaast heeft de leerkracht de vrijheid om een eigen invulling te geven aan de opdrachten. Zo kan dieper ingegaan worden op de interesse van de klas.

Voor de leerling is er bij elke les een voorblad met een lesuitleg.

Dit maakt inzichtelijk wat er van de leerling verwacht wordt en ook wat de aanvangskennis moet zijn. Er is veel informatie gegeven, de leerling kan dit aanvullen via boeken en internet.

Voor alle opdrachten zijn de antwoordbladen in de map aanwezig.

Evaluatie

Ook dit project moet natuurlijk beoordeeld worden. Dit is best lastig, omdat het over een langere periode gaat en omdat er diverse onderdelen aan bod komen.

Er is gekozen voor een evaluatieformulier, dat de leerkracht en leerling na een les-onderwerp invullen. Zo wordt het leerproces inzichtelijk gemaakt. Dus niet beoordelen op het eindresultaat, maar wel op de ontwikkeling naar het eindresultaat.

Het Eindproject

Nadat alle onderdelen doorlopen zijn, zijn de kinderen klaar voor het eindproject.
Het eindproject geeft een duidelijk beeld van wat er is ontstaan gedurende het project.

Tijdens het eindproject staan vooral samenwerken, leren ondernemen, plannen en structureren centraal. De kinderen moeten zélf gaan  zoeken naar het hoe, wat, waar en wanneer! Voor de presentatie is het erg leuk als er anderen worden uitgenodigd om te ‘ervaren’ wat de kinderen in de voorgaande weken hebben geleerd.

folder China

Bestelformulier China