HIP project: China kleuters

Nu hebben we het het project China ook geschreven voor de (hoog)begaafde kleuters.
Je kunt het project nu al bestellen en zal geleverd worden vanaf augustus, zodat er op school in het nieuwe schooljaar mooi kleutermateriaal voor het jonge hoogbegaafde kind aanwezig zal zijn.

WAT IS HET PROJECT?
Dit project is geschreven als groepsproject voor kleuters. Het sluit aan bij het China project voor groep 3 t/m 8, waardoor het project eventueel door de gehele school opgepakt kan worden.

De gehele groep werkt samen om dit project tot een succes te maken.
Het onderwerp China is uitgewerkt in verschillende onderdelen. Elk onderdeel heeft een aantal lessen, waar een keuze uit gemaakt kan worden, afhankelijk van de periode die beschikbaar is voor het project.
Er komen diverse schoolse vaardigheden aan bod, zoals o.a.:
- rekenen
- taal
- topografie
- geschiedenis
- handvaardigheid
- presentatie
- ondernemen

Nadat de onderdelen doorlopen zijn volgt een eindproject.

DE DOELSTELLING:

Dit project probeert de interesse van de leerling te vergroten en aan de hand van een thema oefenstof in te oefenen op een andere wijze. Dit project probeert ook de kinderen nieuwsgierig te maken naar wat er te leren valt in het onderwijs.

WERKWIJZE VAN HET PROJECT:

De werkwijze is flexibel toe te passen in je eigen klas of in een plusklas voor kleuters. De lessen zijn verdeeld in klassikale lessen en zelfstandige lessen.
De opdrachten zijn zo geschreven dat het aansluit bij de (hoog)begaafde kleuter. Ook hier zijn extra opdrachten beschreven.
Zo kan de leerkracht per kind kijken op welk niveau het de opdracht aankan en is het makkelijker om te differentiëren.

Daarnaast heeft de leerkracht de vrijheid om een eigen invulling te geven aan de opdrachten. Zo kan dieper ingegaan worden op de interesse van de groep.
Voor de leerling is een lesuitleg, deze kan aan de leerling gegeven worden, als hij/zij al kan lezen.
Dit maakt inzichtelijk wat er van de leerling verwacht wordt en ook wat de aanvangskennis moet zijn. Er is veel informatie gegeven, de leerling en leerkracht kan dit aanvullen via boeken en internet. Het is echter niet noodzakelijk om het project te kunnen maken.

Voor alle opdrachten zijn de antwoordbladen in de map aanwezig.

HET EINDPROJECT:

Nadat de onderdelen doorlopen zijn, zijn de kinderen klaar voor het eindproject.
Het eindproject geeft een duidelijk beeld van wat er is ontstaan gedurende het project.
Tijdens het eindproject staan vooral samenwerken, leren ondernemen, plannen en structureren centraal.
De kinderen moeten zélf gaan zoeken naar het hoe, wat, waar en wanneer!
Het is een soort presentatie, die de kinderen geven, waar anderen voor uitgenodigd kunnen worden.

folder China kleuter

Bestelformulier China combi