Plusklas

Een plusklas of verrijkingsklas wat is dat nu eigenlijk?

Hoogbegaafde kinderen voelen zich vaak niet begrepen door hun klasgenoten. Dat komt vaak omdat zij zich niet begrepen voelen door de medeleerlingen. Zij denken vaak anders, verwerken de leerstof op een andere wijze en hebben over het algemeen andere interesses. Juist daarom is het zo fijn dat zij een dagdeel per week ontwikkelingsgelijken kunnen ontmoeten in een Plusklas. Dat versterkt hun zelfbeeld, nodigt uit tot vriendschap en maakt dat zij zich herkenen en erkend voelen. In de Plusklas krijgen de kinderen uitdaging in het ontdekken en leren de kinderen weer nieuwsgierig worden.

 

ik heb een brandend verlangen om te leren…