Grip op gedrag

Bij Grip op gedrag, gaan we uit van het brein, lichaam en de omgeving die samen het gedrag bepalen. Als we deze beter op elkaar afstemmen, verandert het gedrag. Zo kun je bepaalde gedragsproblemen analyseren en aanpakken op deze 3 niveaus.

Hoe werken het brein, lichaam en de omgeving samen als één systeem?
Wat is gedrag en wat veroorzaakt (gedrags)problemen?

  1. Gedrag is het reageren van een lichaam op de omgeving.
  2. Brein-toestanden bepalen de heftigheid van een reactie.
  3. We leren vanuit geheugen. Een emotie wordt bewust bedacht maar onbewust opgeroepen in nieuwe soortgelijke situatie.
  4. Mensen kunnen scenario’s bedenken voor het verleden, heden en de toekomst die het gedrag beïnvloeden.

Niveau 3 en 4 van het gedragsmodel zijn het uitgangspunt bij cognitieve therapie. We zien dat veel gedragsproblemen al op niveau 1 en 2 kunnen worden opgelost.

Als jouw brein niet in de omgeving past, krijg je klachten.

Agnes Oosterveen en Björn Crüts

Samen kijken we naar welk profiel past, vervolgens analyseren we het gedrag, brein, lichaam en de omgeving. Door kleine aanpassingen te doen op niveau 1 en 2 zullen er al veranderingen in het gedrag zichtbaar worden. Je plek in de klas kan al een kleine aanpassing zijn, waardoor het gedrag echt kan veranderen.