Schoolbegeleiding

Scholen zijn aan het groeien in de kennis van hoogbegaafdheid en op het gebied van beelddenkers.

Toch zijn er nog voldoende leerkrachten en docenten zoekende naar wat er gedaan kan worden met de hoogbegaafde leerling in de klas. Dat is niet zo heel gek, want er zijn in de klas veel uiteenlopende behoeftes. En toch heeft deze doelgroep ook ondersteuning nodig. En zeker als het kind nog andere valkuilen heeft en het leren niet als vanzelf gaat.

Hierin kan ik op diverse manieren de school of specifiek de leerkracht ondersteunen.

Je kunt denken aan:

– algemene kennis van hoogbegaafdheid of beelddenken vergroten

– ondersteuning bieden aan individuele leerlijnen

– voortgangsgesprekken over het plan van aanpak

– op welke manier kun je compacten en verrijken

 

ik heb een brandend verlangen om te leren……