Plusklas DiEeNe

Hoogbegaafde kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen starten in DiEeNe, een plusklas in Alkmaar en in Middelburg. De plusklas is voor hoogbegaafde kinderen van groep 3 t/m 8. De bijeenkomsten zullen gehouden worden in de periode oktober tot en met juni.

Er zal één groep worden samengesteld uit de groepen 3 t/m 8. Deze groep bestaat uit ca. 10 kinderen. De bijeenkomsten zijn in 3 periodes van elk 10 lessen of in 5 periodes van 6 lessen. Zo zal de plusklas voor meerdere kinderen toegankelijk worden. De plusklas zal begeleid worden door Winanda Maljaars en Dorine Bier.

 

Waarom een plusklas?

Het reguliere onderwijs slaagt er vaak niet of onvoldoende in om hoogbegaafde kinderen genoeg uitdaging te bieden. Het indikken van de reguliere lesstof en een passend aanbod van verrijking, verdieping en verbreding zijn noodzakelijk om aan hun kennishonger tegemoet te komen. Daarnaast spelen de ontwikkelingsgelijken een grote rol in de ontwikkeling. Het kunnen spiegelen aan deze gelijken is van groot belang om een gezond zelfbeeld te kunnen ontwikkelen.

De sociale ontwikkeling van deze kinderen loopt vaak niet gelijk aan die van hun leeftijdsgenoten. De plusklas biedt cognitieve uitdaging en het samenwerken met ontwikkelingsgelijken en houdt rekening met de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen. Door het begrip van gelijken zal de sociale ontwikkeling ook een rol spelen in de plusklas.

 

Met welke materialen werkt de DiEeNe?

De kinderen worden geprikkeld om zelf op zoek te gaan naar oplossingen. Overleggen en ervaringen uitwisselen met gelijk denkende is een belangrijk om oplossingen te vinden. Daarbij is het ook noodzakelijk dat er geleerd wordt om coöperatief te werken. Dit stimuleren wij met diverse opdrachten en spelmateriaal. Er wordt binnen de groep gewerkt met hetzelfde thema, maar elke opdracht zal op het niveau van het kind worden aangeboden. De materialen zijn geschreven met een duidelijke opdracht en passend bij het denkniveau van het hoogbegaafde kind.

De projecten stellen we zelf samen, zodat het past bij onze leerlingen. We gaan uit van de theorie van Robert Sternberg. Sternberg onderscheidt drie basis denkvaardigheden: analytische, creatieve en praktische intelligentie.

Analytische vaardigheden

Deze hebben betrekking op het werken van de hersenen op zich: is het geheugen goed, is er logica, inzicht en het vermogen om op abstract niveau te denken.

Creatieve vaardigheden

Het vermogen van de hersenen om te reageren op denkprikkels van buitenaf. Brainstormen als er meer ideeën nodig zijn, combinaties maken en met nieuwe, ongewone ideeën komen, flexibel inspelen op verschillende prikkels.

Praktische vaardigheden

Deze zijn gericht op het resultaat van een activiteit. Naast analytische vaardigheden is het minstens zo belangrijk dat je denkwerk op basis van doorzettingsvermogen en teamwork in tastbaar resultaat weet om te zetten.

Iedereen beschikt over deze 3 denkvermogens, maar zelden zijn ze alle drie even sterk ontwikkeld. Hoe meer we weten over de favoriete denkwijze van de leerling, hoe beter we begrijpen hoe hij/zij te werk zal gaan bij het oplossen van de vraagstukken. Ook door alle drie de denkvaardigheden te versterken, vergroot je flexibiliteit, snelheid van denken en reageren en belangstelling.

Daarbij wordt er in het project aandacht geschonken aan de effectiviteit door zelfkennis en overtuigingskracht.

 

Voor welke kinderen is DiEeNe bedoeld?

Hoogbegaafde kinderen en de kinderen die in het reguliere lesprogramma onvoldoende uitdaging vinden zijn welkom in onze plusklas. Soms ondanks dat zij in de klas al in zekere mate aan versnelling en/of verdieping doen.

 

Opbouw DiEeNe

In elke bijeenkomst wordt om het kind duidelijkheid te bieden gekozen voor dezelfde basisstructuur:

- Inloop en vrij spelmateriaal

Er is dan even gelegenheid voor de kinderen (en de ouders) om samen een spel te gaan doen, vragen te stellen, rond te kijken, weer even aan de omgeving te wennen, persoonlijk contact te maken.

- Project

Tijdens de projecten zal erop gelet worden dat de kinderen de opdrachten op maat aangeboden krijgen. Er wordt gestimuleerd om een zekere creativiteit in denken te ontwikkelen. Het aanbod is zeker cognitief, maar valt buiten de reguliere lesstof. De kinderen leren samenwerken met andere kinderen, waardoor er overleg nodig is. Er zal mogelijk ook tegen eigen grenzen aangelopen worden, waardoor het kind zal leren falen en zal leren leren.

- Evaluatie

Elke week krijgen de kinderen feedback tijdens het werken. Deze positieve feedback is nodig om te kunnen ontwikkelen. Er zal na afloop eindevaluatie gegeven worden in de vorm van een certificaat van deelname.

 

Oudercontact

De inloop is vanaf 9 uur. Er kunnen dan belangrijke mededelingen gedaan worden. Bij de laatste bijeenkomst van elk project is er een mogelijkheid voor de ouders om de gemaakte projecten in te zien en mogelijk zal er dan een presentatie gegeven worden door de kinderen.

 

Inschrijven

Wanneer  het inschrijfformulier en schoolverklaringsformulier is ontvangen zal de inschrijving geldig zijn. De factuur en een bevestiging van deelname zult u na inschrijving ontvangen.

Indien u meer informatie wilt of uw zoon/dochter wilt inschrijven, kunt u bellen met: 06-26016040 of mailen naar: dorine@minihb.nl

ik heb een brandend verlangen om te leren…